Přípravné webinářové kurzy pro 9. třídu

Naše webinářové přípravné kurzy umožňují flexibilní a efektivní přípravu k přijímačkám z domova pro každého.

24 lekcí MAT + ČJ

pravidelně z domova

ke každé lekci podpora lektora

více jak 32 hodin videí v archivu

24 lekcí MAT + ČJ

pravidelně z domova

ke každé lekci podpora lektora

více jak 32 hodin videí v archivu


ZAČÍNÁME - ROZVRH KURZU:
Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 Lekce 5 Lekce 6 Lekce 7 Lekce 8 Lekce 9 Lekce 10 Lekce 11 Lekce 12
týden od
týden od
týden od
týden od
týden od
týden od
týden od
týden od
týden od
týden od
týden od
týden od
od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00
MAT 1
ČJ 1
MAT 2
ČJ 2
MAT 3
ČJ 3
MAT 4
ČJ 4
MAT 5
ČJ 5
MAT 6
ČJ 6
MAT 7
ČJ 7
MAT 8
ČJ 8
MAT 9
ČJ 9
MAT 10
ČJ 10
MAT 11
ČJ 11
MAT 12
ČJ 12

na mobilu lze rozvrh posouvat

1 Vyzkoušejte si naše kurzy - právě vysíláme


Podívejte se, jak vypadá výuka v našich webinářových kurzech. Připravili jsme pro Vás ukázkové lekce zdarma. Pro připojení k webináři klikněte na modré tlačítko Připojit k webináři. Tyto ukázkové lekce začínají vždy každou celou hodinu. Připojit se můžete kdykoli bez registrace.

MATEMATIKA
Děkujeme za pozornost

Nenechte si ujít další lekce

ČESKÝ JAZYK
Děkujeme za pozornost

Nenechte si ujít další lekce

2 Informace


Popis webinářového kurzu
Třída Kurz je určen pro žáky 9. tříd ZŠ.
Obsah Jedná se kompletní přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ. Obsahově jsou kurzy totožné s našimi prezenčními kurzy.
Počet lekcí 24 lekcí/12 týdnů WEBINÁŘ (12xMAT + 12xČJ)+VIDEOARCHIV
+
každý týden možnost zeptat se na dotazy lektora.
Videoarchiv lekcí Všechny odvysílané lekce budou pro studenty přístupné až do přijímacích zkoušek.
Tedy je možné si již odvysílané lekce znovu spustit kolikrát potřebujete. Archiv obsahuje také všechny materiály k lekcím.
Kdy kurzy začínají
Délka lekce Jedna lekce webináře trvá 50-60 minut (stejně jako v prezenčním kurzu).
Den webináře Lekce pro daný týden jsou vysílány každý den Po-Ne (klidně se můžete připojit každý den).
Je jen na Vás, na jaký den si naplánujete lekci matematiky a na jaký den lekci češtiny.
Čas webináře Každý den od 17:00.
Podpora lektora
(dotazy k látce daného týdne)
Matematika: Virtuální učebna Út, St vždy od 19:00.
Český jazyk: napsat dotaz na lektorku Po - Pá.
Počítačové vybavení Jakýkoli počítač s internetovým připojením a prohlížečem stránek. Pro dotazy na lektora matematiky ve virtuální učebně je třeba mikrofon. Není potřeba instalovat žádné programy. Pokud Vám fungují ukázkové lekce, bude fungovat i celý kurz.
Cena Celý kurz MAT + ČJ (obsahuje 24 lekcí + dotazy na lektory k látce v daném týdnu + Videoarchiv všech lekcí) za 4650 Kč.
předmět (MAT nebo ČJ obsahuje 12 lekcí + dotazy na lektory k látce v daném týdnu + Videoarchiv všech lekcí předmětu) za 2650 Kč.
Tematický plán lekcí
LekceTéma lekce - MATEMATIKA
1 Číslo a početní operace
2 Zlomky; složené zlomky; smíšená čísla; slovní úlohy se zlomky
3 Druhá mocnina a odmocnina; algebraické výrazy a jejich úpravy; použití vzorců
4 Procenta; Nejmenší společný násobek a Největší společný dělitel; slovní úlohy na tuto látku
5 Lineární rovnice-I; slovní a aplikační úlohy s rovnicemi; Převody jednotek; Opakování (zlomky, procenta)
6 Lineární rovnice-II; Vyjadřování ze vzorců; Měřítko a mapy
7 Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých; Slovní úlohy na směsi; poměry;
8 Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník); Pythagorova věta; Čtvercová síť
9 Povrch a objem těles (krychle, kvádr, hranol, rotační válec, koule, kužel, jehlan); převody jednotek obsahu a objemu
10 Konstrukční geometrie (bod, přímka, polopřímka,úsečka, rovina, úhel,...) , rozbor situace, osy (stran, úhlů), geometrické konstrukce; konstrukce trojúhelníků, výšky, těžnice; konstrukce čtyřúhelníků a víceúhelníků
11 Tabulky a grafy; Slovní úlohy na pohyb; Slovní úlohy na společnou práci
12 Nestandardní úlohy; Opakování - typické důležité úlohy kde dělají žáci chyby
LekceTéma lekce - ČESKÝ JAZYK
1 Přísudek, podmět, shoda přísudku s podmětem, Práce s textem
2 Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty, Předmět, Vedlejší věta předmětná, Vedlejší věta podmětná, přísudková, Práce s textem
3 Přívlastek shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející, těsný, volný,
Vedlejší věta přívlastková, Vedlejší věta přívlastková vložená do věty hlavní, Přístavek
4 Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, přípustky, podmínky, Práce s textem
5 Vedlejší věty příslovečné, Práce s textem
6 Doplněk, Vedlejší věta doplňková, Práce s textem
7 Významové poměry, Zvláštnosti větné stavby,
Interpunkce ve větě jednoduché, psaní čárky v souvětí, Práce s textem
8 Literární pojmy, básnické prostředky, ustálená slovní spojení, Práce s textem
9 Podstatná jména, přídavná jména, Práce s textem
10 Zájmena, číslovky, Práce s textem
11 Slovesa, neohebné slovní druhy, Práce s textem
12 Pravopis, Práce s textem
Podpora lektora (dotazy studentů)

Videorozbory úloh a příkladů jsou připraveny na základě našich zkušeností z prezečních kurzů - tedy již dopředu vysvětlujeme většinu dotazů na které se studenti typicky ptají.

Dále má každý student těchto webinářových kurzů možnost zeptat se na látku daného týdne lektorů takto:

Dotazy k MATEMATICEDotazy k ČESKÉMU JAZYKU
Na dotazy bude odpovídat lektor v naší virtuální učebně každý den Po-St od 19:20 hod. Nepotřebujete kameru ani nic instalovat, stačí libovolný počítač s mikrofonem. Dotazy k českému jazyku mohou studenti kdykoli napsat lektorce do formuláře na dotazy, který bude vždy u každé lekce češtiny.
Videoarchiv lekcí

Všechny odvysílané lekce budou pro studenty přístupné až do přijímacích zkoušek. Tedy je možné si již odvysílané lekce znovu spustit kolikrát potřebujete. Archiv obsahuje také všechny materiály k lekcím.

3 Objednávka ONLINE kurzů


Je možné objednat celý kurz (matematika + český jazyk, celkem 24 lekcí), případně pouze matematiku (12 lekcí) nebo český jazyk (12 lekcí).

PŘÍPRAVNÉ KURZY 9. TŘÍDA
TypLekcíPopis kurzuCena kurzuDo košíku
MAT+ČJ
od
24 Webinářový kurz 9. třída 12 lekcí matematika + 12 lekcí český jazyk + Videoarchiv lekcí 4650 Kč
nyní zvýhodněná cena 3990 Kč
MAT
od
12 Webinářový kurz 9. třída 12 lekcí matematika + Videoarchiv lekcí 2650 Kč
ČJ
od
12 Webinářový kurz 9. třída 12 lekcí český jazyk + Videoarchiv lekcí 2650 Kč

Doplňující informace:

  • Kurzy zajišťují kompletní přípravu z matematiky a českého jazyka dle specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy (požadavky na zkoušku CERMAT)
  • ZÁRUKA KVALITY: Pokud budete chtít kdykoli v průběhu kurzu studium ukončit, vrátíme Vám ihned celé nespotřebované kurzovné (tedy cenu lekcí, které jste ještě neměli) bez jakýchkoli podmínek.
  • Po vložení vybraného kurzu do košíku provedete objednávku (prosíme zkontrolujte správnost zadání Vašeho emailu) a po odeslání objednávky Vám ihned zašleme podklady k platbě kurzovného.